Vrh „B“

Vrh „B“ 28. 1. 2005 – 5 psů/4 feny

otec: IMPRESSARIO from Balihara ranch, nar. 16. 11. 2002, SKJ/SPKP 69
otec otce: Jakob v.d. Gansewiesen,
matka otce: Mirage from Balihara ranch

matka: Ch. Wickie vom Hofgut Ramstein, nar. 9. 4. 2002, CMKU/VSP/75/-02/02/03
otec matky: Motus v.d. Herrenmatt,
matka matky: Kira v. Ferrenberg

Psi

227/05 - Balu

(žije v Německu)

228/05 - Bastien

229/05 - Beethoven

230/05 - Benjamin

231/05 - Bush

Feny

232/05 - Banjin

233/05 - Bella

234/05 - Bellarose

235/05 - Bertha