Vrh „D“

Vrh „D“ 22.5.2007 – 3 psi/5 fen

otec: Califfo von Blasenneuhaus, nar. 3. 6. 2005, SHSB/LOS 642218
otec otce: Arkani von Nitopiha,
matka otce: Cheyenne v. Hus zum Tanneberg

matka: ICh. Wickie vom Hofgut Ramstein, nar. 9. 4. 2002, CMKU/VSP/75/-02/02/03
otec matky: Ch. Cato Rodyry,
matka matky: JCh Wickie fom Hofgut Ramstein

Psi

541/07 - Dasty

542/07 - Don Califfo

543/07 - Dumbo

Feny

544/07 - Daphne

545/07 - Dea Victoria

546/07 - Dendela

547/07 - Dixie

548/07 - Dorothy